Start | Bilder1 | Bilder2 | Bilder3 | Bilder4 | Bildearkiv | 1907-10 | 1910-26 | 1926-40 | 1940-45 | 1945-2000

Ingstadkleven Fort, 1926-1940

Greta Fornes

I 1940 ble navnet endret til Hegra Fort, senere til Hegra Festning

Etter at Fortet ble stilt i bero i 1926 avtok virksomheten gradvis. Først på 1930-tallet var det ingen aktivitet her. Utstyret på Fortet ble demontert og lagret innenfor festningsporten.

Røde Kors i Trondheim brukte leiren som rekreasjonssted i -30 årene.

Høsten 1939 internerte Finske soldater leiren. Disse troppene hadde tapt kampen mot russerne i nord-Finland. Like etter årsskiftet 1939-1940 dro samtlige tilbake til Finland.