Start | Bilder1 | Bilder2 | Bilder3 | Bilder4 | Bildearkiv | 1907-10 | 1910-26 | 1926-40 | 1940-45 | 1945-2000

Ingstadkleven Fort, 1910 til 1926

Greta Fornes

I 1940 ble navnet endret til Hegra Fort, senere til Hegra Festning

Ingstadkleven Fort var en stor eksersersplass fra 1910 til 1926.
(Fortet ble stilt i bero i 1926). Det var mange bygninger m/nødvendige verksteder og forlegninger:

Skomaker
Skredder
Våpensmed
Snekker

Kommandanten på Fortet disponerte egen bolig på området.

I tillegg til festningsområdet var 2 mindre områder:
Kleivplassen, areal ca. 25 mål, 1 km. nord for Fortet. Her var skyttergraver m/plass for feltkanoner og brakker for befal og menige m/kjøkken og spisesal. Bygningene på Kleivplassen ble revet i 1918 og flyttet til opp til Fortet. Disse har siden ikke vært i bruk. I dag gjenstår grunnmurene.

Svartåsen, ca. 400m øst for Fortet m/skyttergraver og plass for feltkanoner. 1 lagerbrakke ble nedtatt i 1918. Grunnmurer er synlige i dag.

Fortet ble delvis ferdig i 1910. Da 1.verdenskrig startet i 1914 ble Fortet finansiert for videre utbygging. Kommandotårn ble bygget i 1915.

Vedlageret ble ombygget i 1915 til drengestue for mannskap som skulle være oppassere for offiserene.

1916 ble bygslet et område v/Hegra kirke for bygging av kommandantbolig for Stjør- og Verdal befestninger. Disse hadde felles kommandant. Bygningen brant ned i 1946.