Start | Bilder1 | Bilder2 | Bilder3 | Bilder4 | Bildearkiv | 1907-10 | 1910-26 | 1926-40 | 1940-45 | 1945-2000

Ingstadkleven Fort, 1907-1910

Greta Fornes

I 1940 ble navnet endret til Hegra Fort, senere til Hegra Festning

Bakgrunn for etableringen var Karlstad-overenskomsten av 26.10.1905 etter unionsoppløsningen med Sverige. Forliket gikk ut på at det ikke skulle være festningsanlegg nær grensa fra Svinesund til Elverum (Karlstadlinjen).

Det lå 2 nye festningsanlegg nær grensa, disse ble demontert og utstyret sendt til Trøndelag.

Erfaring og kunnskap tilsa at eventuelle angrep fra Sverige ville komme gjennom Stjørdalen eller Verdalen.

Frykt for angrep på Trondheim fra Sverige var årsak til at det måtte bygges festningsanlegg i Trøndelag. Disse ble kalt Stjør- og Verdalske befestninger: Vaterholmen i Verdal og Ingstadkleven Fort i Hegra.

Flere områder i Stjørdalen ble vurdert bl.a. Gevingåsen og Gudå. Forsvaret kjøpte 100 mål grunn fra gården Ingstad i 1907. Senere ble det kjøpt tillegsareal fra Ingstad. I 1908 ble kjøpt areal til vei fra Hembre og Fuldseth. (Hembre ga kostnadsfritt areal til vei). Vegtraseen er ikke endret siden den gang. I dag disponeres et areal på 150 mål.

Utstyr til Ingstadkleven Fort kom fra Ørje i Østfold. Kanoner m.m. kom demontert til Stjørdal i 1906. Militærleiren ble bygget opp og stod delvis ferdig i 1910.

Anlegget bestod av 300 meter ganger og tunneler innsprengt i fjellet. Bestykningen var 2 kanoner kaliber 7,5 cm, 4 kanoner kaliber 10,5 cm og 2 feltkanoner kaliber 8,4 cm.
Fortet ble bygget som et sperrefort, kanonene var flatbaneskyts med rekkevidde fra 6 til 9 km.