greta@forn.no     

Greta Fornes, født i 1948 i Hegra der hun vokste opp på gården Fornes.

Tegning har hun drevet med hele livet mens malepenslene ble tatt i bruk i godt voksen alder. Etter fullført diplomeksamen i design og arkitektur har hun tatt videreutdanning ved ulike høgskoler/universitet innen: kunstformidling, IKT, mediefag, kommunikasjon samt i undervisningskompetanse.

Hun har jobbet med utforming av, samt undervisning innen: arkitektur, design og mediefag samt med læreplanutvikling i Utdanningsdirektoratet.

Greta arbeider nå hovedsakelig med olje på lerret men også med akryl, kull, foto og collage. Motivene er varierende men hovedsakelig i en figurativ stil med forbindelse til oppvekst og nærmiljø.